Na temelju Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja, Master plana razvoja turizma Istre za razdoblje 2015.-2025. i Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije u 2017. godini, Upravni odjel za turizam Istarske županije donosi:

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini.

Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja  ISTRA BIKE&BED u 2017. godini

Prihvatljivi prijavitelji

 • trgovačka društva i obrti
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

Opći i posebni ciljevi

 • održivi razvoj Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije
 • podizanje kvalitete turističkih proizvoda i usluga u sklopu projekta Istra Bike&Outdoor
 • diversifikacija i unaprjeđenje privatnog smještaja
 • razvoj privatnog smještaja prilagođenog za cikloturiste

Intenzitet potpore koji Istarska županija sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos potpore po pojedinom prijavitelju može biti do 10.000,00 kn.

Prihvatljivi su troškovi obnove, rekonstrukcije i uređenja smještajnog objekta te nabava opreme, ostvareni tokom 2017. godine, isključivo radi prilagodbe smještajnog objekta kriterijima za uvrštenje u program ISTRA BIKE&BED:

PROSTOR ZA BICIKLE I OPREMU:

 • izdvojena prostorija za spremanje bicikala,
 • prostor za spremanje prtljage i opreme za bicikle,
 • stalak za bicikle na vidljivom mjestu ispred objekta,
 • punjenje baterija za e-bajkove.

SERVIS I POPRAVAK BICIKALA:

 • servisni kutak s osnovnim biciklističkim alatom i mazivom,
 • punjenje i kontrola pritiska zraka u gumama,
 • mogućnost pranja bicikala,
 • rezervne zračnice i kotači za bicikle,
 • ostali biciklistički alat za popravak bicikla.

Ukupno 95 objekata, od kojih 13 hotela, 12 bike hotela i 67 privatnih iznajmljivača dobilo je u 2016.godini rješenja o kategorizaciji i pločice u sklopu projekta Istra Bike&Bed. Projekt su pokrenule Istarska županija i Istarska razvojna agencija prvotno s ciljem diversifikacije privatnog smještaja, razvoj cikloturizma na način podizanja kvalitete, usluge i sadržaja za cikloturiste, kao jednom od najbrže rastućih segmenata turističke potražnje.

Izvor fotografije: Google