Ruralni razvoj-Nastavljamo s pojašnjenjima vezano za natječaje u tijeku ili za one u najavi. Danas se bavimo ruralnim razvojem. Ova je godina, naime, prijelazno razdoblje te se nastavlja s provedbom IPARD-programa (samo mjere 101 i 103), ali će se raspisivati i natječaji za neke mjere novog Programa ruralnog razvoja. Sve novostvorene obaveze bit će financirane sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Na priloženoj fotografiji možete pogledati koje su razlike između dosadašnjeg IPARD-a i EPFRR-a.

U utorak, 18.veljače. 2014. godine održana je prva u nizu prezentacija Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020, na kojoj je pomoćnica ministra Davorka Hajduković predstavila mogućnosti ulaganja koje će biti sufinancirane sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoja (EAFRD). Gđa Ana Gadže, koordinatorica iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, predstavila je novu aplikaciju kojom će se budući korisnici prijavljivati na otvorene natječaje za provedbu mjera ruralnog razvoja.
Na prezentaciji se okupilo više od 200 potencijalnih korisnika s područja Bjelovarsko – bilogorske, Karlovačke, Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske, Sisačko – moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Prezentaciju s navedenog događanja možete preuzeti ovdje.

U ovoj godini se očekuju natječaji za sljedeće mjere:

4.1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

OPERACIJE:

– restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
– povećanje okolišne učinkovitosti
– korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici: sva poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik PG, osim onih ispod 4.000 € vrijednosti godišnje proizvodnje (njima je namijenjena mjera 6.3)

Vinogradari i pčelari ne mogu ostvariti pravo na potporu ukoliko su ista ulaganja  propisana Nacionalnim programom pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarskim programom.

Potpora:

min. 3.500 €/projekt
max. 3 mil €/projekt,
5 mil €/projekt- sektor voćarstva, povrćarstva, stočarstva i peradarstva

U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i  korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 milijun €/projekt

4.2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

OPERACIJE:

– povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda kroz modernizaciju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda
-korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici: OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva koja se bave preradom proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva

Vinari i pčelari ne mogu ostvariti pravo na potporu ukoliko su ista ulaganja  propisana Nacionalnim programom pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarskim programom

Rezultat proizvodnog procesa može biti proizvod koji nije pokriven Dodatkom I (nepoljoprivredni proizvod)

Potpora:

min. 3.500 EUR/projekt
max. 5 mil EUR/projekt

U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 milijun €/projekt.

6.2. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OPG-U

Korisnici: nositelj ili članovi OPG-a

Prihvatljivi troškovi: troškovi sukladno poslovnom planom (ulaganja u turizam u ruralnom području, izravnu prodaju proizvoda, u obrte i zanate vezane uz poljoprivredu, šumarstvo, tradiciju, izradu suvenira, prerada proizvoda)

Visina potpore: do 100% od prihvatljivih troškova

•minimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 3.500 €,
•maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 70.000 €

Uvjeti prihvatljivosti: početak realizacija poslovnog plana u roku od 9 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli potpore, proizvod izlaznog procesa prerade/trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Dodatkom I Ugovora o EU

6.4. ULAGANJA U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge

Prihvatljivi troškovi: 

– ulaganja u turizam na ruralnom području, preradu i trženje proizvoda, tradicijske obrte, izradu suvenira

– ulaganja u obnovljive izvore energije,

– pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (IT centri, radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječji vrtići, igraonica za djecu, sportsko-rekreativni centri za mlade i odrasle, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe stanovništva ruralnih područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe, …)

Visina potpore: do 70% od prihvatljivih troškova

– min vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 3.500 €
– max vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 200.000 € („de minimis“ pravila potpore)

Uvjeti prihvatljivosti: proizvod izlaznog procesa prerade/trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Dodatkom I Ugovora o EU ulaganju u OIE s kapacitetom proizvodnje koja prelazi godišnju potrošnju korisnika, primjenjuju se pravila državne potpore.

Najavljene su i mjere na koje će se moći prijaviti jedinice lokalne samouprave i njihova komunalna poduzeća.

Program ruralnog razvoja možete preuzeti ovdje, no radi se o nacrtu Programa koji se upućuje na neformalne konzultacije u Europsku Komisiju. Formalno upućivanje Programa očekuje se u svibnju 2014. godine, nakon zaključivanja Partnerskog sporazuma.Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju sve zainteresirane da im se jave sa svojim komentarima, prijedlozima ili primjedbama. Iste zaprimaju još danas na adresi e-pošte eafrd@mps.hr, s naznakom predmeta „KOMENTARI NA PRR“.

Izvor: www.mps.hr