Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013. Opći cilj ovog poziva je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Rok za podnošenje projektnih prijava je 5. rujna 2014.

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života razvojem novih i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.

Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržat će se projekti kojima će se nastaviti razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama namijenjenih sljedećim skupinama u nepovoljnom položaju: osobama s invaliditetom, liječenim ovisnicima, beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladima s poremećajima u ponašanju, tražiteljima azila, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s ciljem unaprjeđenja mogućnosti njihova zapošljavanja. Ujedno, podržat će se i oni projekti koji kao ciljnu skupinu imaju članove obitelji koji skrbe o ovisnom članu (kao što su starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, djeca), a u svrhu pomirenja njihovog obiteljskog i poslovnog života.

Nadležno tijelo
Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prihvatljive aktivnosti

 • Komponenta 1 – Razvoj socijalnih usluga u zajednici za pripadnike ciljne skupine koje će omogućiti njihov samostalni život u cilju razvoja kompetencija potrebnih na tržištu rada
 • Komponenta 2 – Organiziranje pomoći u kući za starije i nemoćne osobe i osobe s invaliditetom, kao i druge članove obitelji koji ovise o skrbi drugih:

 

Prihvatljivi prijavitelji

 • Udruga
 • Ustanova
 • Zaklada ili fundacija
 • Drugi pravni oblici osnovani posebnim zakonima
 • Pravna osoba s javnim ovlastima
 • Jedinica lokalne i regionalne samouprave
 • Trgovačko društvo
 • Zadruga
 • Lokalna i regionalna razvojna agencija
 • Međunarodna (međuvladina) organizacija

Prijavitelj i partneri
Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti samostalno ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čini najviše 4 pravne osobe  (prijavitelj i 3 projektna partnera).

Financiranje
Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 33.127.000,00 KN. Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda te u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 760.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos 1.520.000,00 kuna.

**** Više o natječaju >> http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/76

Izvor: http://www.odraz.hr/hr/novosti/natjecaji/sirenje-mreze-socijalnih-usluga-u-zajednici-%E2%80%93-faza-3