Što je SEECEL-S ciljem osnaživanja i osiguravanja utjecaja obrazovanja na jačanje konkurentnosti zemlje jugoistočne Europe zajedno će surađivati na programima koji će unaprijeđivati i poticati razvoj gospodarstva temeljenog na znanju. Europska povelja za malo gospodarstvo i EU zakon o malom gospodarstvu promatraju cjeloživotno učenje o poduzetništvu kao posebno samostalno područje.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske 2007. godine preuzelo je inicijativu za razvoj sustavne suradnje zemalja jugoistočne Europe sa ciljem stalnoga, sustavnoga i surađujućega razvoja cjeloživotnog učenja o poduzetništvu.

Na sastanku održanom 15. listopada 2008. godine vlade zemalja iz jugoistočne Europe te i Turske dogovorile su osnivanje Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugistočne Europe (u daljem tekstu: SEECEL) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Uz početno financiranje Vlade Republike Hrvatske i uz organizacijsku potporu Hrvatske gospodarske komore SEECEL je počeo sa radom u  u siječnju 2009. godine, a od srpnja 2009. godine radi kao samostalna ustanova temeljena na zakonima Republike Hrvatske.

Jedinstvenost SEECEL-ova djelovanja pokazuje suradnja 8 zemalja s ciljem razvoja cjeloživotnog učenja o poduzetništvu.

Države osnivači abecednim redom su:

 • Albanija
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora
 • Hrvatska
 • Kosovo
 • Makedonija
 • Srbija
 • Turska.

Europska povelja za malo gospodarstvo iz 2008. godine provela je ispitivanje učinaka svake države u području ljudskog potencijala i izdvojila je četiri temeljna područja aktivnosti.

SEECEL-ova temeljna područja aktivnosti u skladu s navedenim su:

 • Razvoj učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije (ISCED 2);
 • Promicanje učenja o poduzetništvu u visokom obrazovanju na ne-ekonomskim fakultetima i visokim školama (ISCED 5/6);
 • Sustavno praćenje analize potreba za edukacijom u malom i srednjem poduzetništvu;
 • Promicanje dobrih politika i praksi.
Financijska sredstva za rad SEECEL-a osigurana su iz sredstava Europske Unije putem višekorisničkog IPA programa i proračuna Republike Hrvatske.

Hrvatska gospodarska komora suosnivač je SEECEL-a uz Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Više o Seecelu čitajte ovdje.

Za pristup dokumentu ”Entrepreneurship Education – A Guide for Educators” koji je nastao kao rezultat sudjelovanja učitelja i stručnjaka na dvjema radionicama, a koji služi kao alat za prenošenje iskustava i znanja učiteljima kako bi poduzetničke metode i projekte prezentirali u učionicama kliknite ovdje.