Tvrtka Pametan rast traži djelatnika/cu za stručno osposobljavanje na radnom mjestu “Asistent projektnog menadžera”. 

Prihvatljivi prijavitelji su kandidati/kinje koji:
– imaju najmanje status prvostupnika/ce ili su magistri struke
– nemaju više od godine dana radnog iskustva u struci

Pozicija je veoma dinamična i svestrana te zahtijeva visokomotiviranu i nezavisnu osobu sa željom brzog usvajanja novih znanja.

Djelatnik/ca na stručnom osposobljavanju će pomagati projektnom menadžeru prilikom upravljanja redovnim poslovnim procesima, bazom projekata tvrtke i prilikom formulacije i provedbe projekata kroz:

1. ISTRAŽIVANJE, OBRADU i PREZENTIRANJE podataka iz relevantnih zakonskih regulativa, strateških dokumenata, prostornih planova i primjera dobre prakse,

2. UPRAVLJANJE BAZOM PROJEKATA TVRTKE,

3. IZRADU PRIJAVNOG PAKETA u fazi pripreme projekata – administrativni, narativni i financijski dio,

4. PROVEDBU PROJEKTA

NAKON STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA RADNIK/RADNICA ĆE NAUČITI KAKO IDEJU PRETVORITI U PROJEKT odnosno:

1. Steći sposobnost usklađivanja projekta sa zakonskom regulativom, strateškim dokumentima, prostornim planovima i povezivanja istog sa kapacitetom prijavitelja, potrebama ciljnih skupina i natječajima za EU bespovratna sredstva kao i s primjerima dobre prakse,

2. Steći znanja potrebna za izradu projektne aplikacije prema metodologiji Europske komisije,

3. Steći znanja i vještine potrebne za uspješno provođenje projekata,

4. Usavršiti engleski jezik,

5. Kvantificirati očekivane rezultate provedbe projekata,

6. Pratiti i vrednovati obavljeni posao,

7. Izrađivati izvještaje za upravljačke strukture.

Prednost imaju pravnici, no u obzir će se uzeti i arhitekti, građevinari, ekonomisti – prednost smjer financije, kandidati s diplomom filozofskog fakulteta i politolozi koji su se opredijelili za karijeru projektnog menadžera.

Neophodna informatička znanja: Vješto baratanje alatima MS Office paketa

Engleski jezik:
– razumijevanje: C1
– govor: B2
– pisanje: B2

VOZAČKA DOZVOLA I VLASTITO VOZILO nisu preduvjet, no ukoliko ih kandidati posjeduju isto je potrebno istaknuti u životopisu.

NUŽAN PREDUVJET su sljedeće osobine/znanja: preciznost, sistematičnost i sposobnost brzog upijanja, obrade i jasnog prezentiranja rezultata istraživanja.

POŽELJNO JE I posjedovanje nekih od sljedećih znanja/vještina: tehnička znanja i vještine, komunikacijske vještine, sposobnost brzog povezivanja s drugim ljudima, sposobnost rada s raznim dobnim skupinama kao i s ljudima iz različitih kultura, vještine rješavanja konflikata, motivacijske vještine, ostale vještine potrebne za rad u timu, sposobnost prenošenja znanja, znanja iz područja poslovnog planiranja, poznavanje sustava EU fondova, poznavanje drugih jezika.

Ukoliko je kandidat u posjedu diploma i certifikata iz područja upravljanja projektima i drugih relevantnih znanja i vještina, iste je potrebno priložiti životopisu.

Projektni asistent /asistentica mora imati svoj OSOBNI LAPTOP koji će koristiti u svrhu obnašanja svojih dužnosti.

PONUDU TREBA NASLOVITI „Prijava: Projektni asistent/ica“ te ju do 15.2.2015. dostaviti mailom na info@pametanrast.hr.

Ponuda mora sadržavati:
– motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi na koji način kandidat zadovoljava sve tražene uvjete i
– životopis u Europass formatu (na hrvatskom i na engleskom jeziku).

Europass – obrazac za životopis na hrvatskom jeziku: CVTemplate – HRV
Europass – obrazac za životopis na engleskom jeziku: CVTemplate – ENG
Upute za popunjavanje Europass – obrasca: Upute
Primjere dobro popunjenog Europass – obrasca pogledajte ovdje.
Strukturu motivacijskog pisma pogledajte ovdje.

ODABIR KANDIDATA vrši poslodavac osobno.

Nakon selekcije nastupa slanje Zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i čekanje odobrenja.

Mjesto obavljanja posla: Poreč, Istarska županija
Očekivani početak rada: ožujak 2015.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani kroz ovaj natječaj, a stekli su dovoljan broj bodova prilikom postupka odabira, ulaze u bazu tvrtke te će ih se u slučaju novog povećanja obima posla kontaktirati unutar godine dana.

Izvor fotografije: Google slike