Tvrtka Pametan rast traži djelatnika/cu za stručno osposobljavanje na radnom mjestu “Asistent projektnog menadžera”. 

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

1
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


  • word
  • excel
  • internet

Nije važno


Opis posla – asistiranje projektnom menadžeru prilikom:

1. pripreme odnosno ugovaranja, praćenaj natječaja, sudjelovanja na info-danima i drugim događajima, te prilikom komunikacije sa svim dionicima i izrade projektnih aplikacija za vlastite potrebe i potrebe klijenata;
2. upravljanja projektima u fazi provedbe
3. praćenja i vrednovanja provedbe
4. diseminiranja rezultata
5. sudjelovanja u sastancima projektnog tima
6. selekcije ciljne skupine i rada sa istom

Vozačka dozvola i vlastito vozilo nisu preduvjet, no ukoliko ih kandidati posjeduju isto je potrebno istaknuti u životopisu.

Nužan preduvjet su sljedeće osobine/znanja: preciznost, sistematičnost i sposobnost brzog upijanja, obrade i jasnog prezentiranja rezultata istraživanja.

Poželjno je posjedovanje nekih od sljedećih znanja/vještina: tehnička znanja i vještine, komunikacijske vještine, sposobnost brzog povezivanja s drugim ljudima, sposobnost rada s raznim dobnim skupinama, vještina rješavanja konflikata.

Pozicija je veoma dinamična i svestrana te zahtijeva visokomotiviranu i nezavisnu osobu sa željom brzog usvajanja novih znanja.

Nakon stručnog osposobljavanja radnik/ca će naučiti kako ideju pretvoriti u projekt odnosno: steći sposobnost usklađivanja projektne ideje s potrebama ciljne skupine, naučiti koordinirati sve dionike, steći znanja i vještine potrebne za asistiranje prilikom uspješnog provođenja projekata…

Ukoliko je kandidat u posjedu diploma i certifikata iz područja upravljanja projektima i drugih relevantnih vještina, iste je potrebno priložiti životopisu.

Ponudu treba nasloviti Prijava: Projektni/a asistent/ica te dostaviti mailom na info@pametanrast.hr, a mora sadržavati motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi na koji način kandidat zadovoljava sve tražene uvjete i životopis u Europass formatu (na hrvatskom jeziku).