Tko su mali i srednji poduzetnici-Europska komisija, u suradnji i konzultacijama s državama članicama, poslovnim organizacijama i stručnjacima iz EU, kao i na temelju zaključaka otvorenih konzultacija putem interneta, definirala je kriterije za određivanje oblika poduzeća. Ovom definicijom Europska komisija želi jasno odrediti spada li pojedino poduzeće u kategoriju mikro, malog ili srednjeg poduzeća – MSP (eng. Small and medium sized Enterprises – SME).

Potreba za poboljšanom definicijom MSP-a proizašla je iz analiza gospodarskih kretanja unutar Europske Unije nakon 1996. godine te rastućeg broja identificiranih poteškoća s kojima se MSP-i susreću u svom poslovanju. Cilj definicije je jasno odrediti razliku između MSP-a kojima je dozvoljena određena vrsta potpora, za razliku od onih kojima nisu. Ova definicija proizlazi iz dokumenta Europske komisije o pravilima za državne potpore upućene MSP-ima. Nastavno na navedeni dokument Europska komisija objavila je i Vodič za MSP čiji je cilj pojasniti za koga i kako su usmjerena navedena pravila, kako korak po korak definirati poduzeće prema jednoj od kategorija MSP-a te jasno definirati prihvatljive korisnike državnih potpora upućenih MSP-ima.

Sama definicija nadilazi glavne kriterije koji se odnose na broj zaposlenih, godišnji promet i aktivu/dugoročnu imovinu. Ovdje se, osim glavnih kriterija za definiranje MSP-a (broj zaposlenih, godišnji promet te aktiva/dugoročna imovina), u obzir uzimaju i povezanosti između dvaju ili više poduzeća. Sukladno tome, Centar za EU pri HGK identificirao je potrebu kreiranja vodiča za definiciju malog i srednjeg poduzetništva u natječajima za dodjelu sredstava iz fondova EU kako bi olakšao razumijevanje navedenih pravila Europske komisije te na taj način pružio pomoć budućim prijaviteljima projekata u prijavama na natječaje.

Ovaj Vodič namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima za samoprocjenu prihvatljivosti njihove prijave na nadolazeće natječaje iz fondova EU, raspisanih od strane nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Samoprocjena poduzeća bit će nužna u pripremnim radnjama za prijavu na natječaje, budući da će se u kriterijima natječaja za prijavu projekata definirati i pravila za prihvatljivost prijavitelja te će jedan od kriterija biti i usklađenost s odredbama Europske komisije o državnim potporama.

Izvor: Vodič za definiciju malog i srednjeg poduzetništva u natječajima za dodjelu sredstava iz fondova EU, HGK