Europska komisija je 20. ožujka 2014. godine, u Bruxellesu, organizirala Info dan o financiranju turističkih projekata. Pored toga, održana je i koordinacija europskih regija čiji je cilj razvoj projekata u sektoru održivog turizma kroz nove programe EU u programskom razdoblju 2014.-2020., u organizaciji NECSTour-a.

U Mrežu europskih regija za održivi turizam NECSTour, aktivno je uključena i Istarska županija, a u radnim skupinama prisustvovali su pročelnik Upravnog odijela za turizam Branko Curić te istarski predstavnik pri institucijama Europske unije Dino Babić.

Tijekom rasprave, pročelnik Curić je naglasio kako se Istarska županija do sada pokazala vrlo uspješnom u korištenju EU sredstava na području turizma. U budućem razdoblju, naglasio je, nastavit će se s maksimalnim iskorištavanjem mogućnosti koje pružaju europski fondovi te stvaranjem partnerstva s ostalim regijama.

Predstavnici Europske komisije, tom su prigodom, prezentirali novine Europskog fonda za regionalni razvoj, EU programa teritorijalne suradnje, programa LIFE+, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Europskog socijalnog fonda, programa Erasmus + Creative Europe, Horizon 2020, te program COSME za kompetitivnost i pristup izvorima financiranja za mala i srednja poduzeća.

Budžet navedenih fondova i programa za razdoblje 2014.-2020. otvara znatne mogućnosti za razvoj turizma diljem Europe, te za poticanje ekonomskog razvoja kroz turističku industriju.

Sektor turizma znatno doprinosi ekonomskom razvoju Unije pozitivnim utjecajem na europski BDP pogotovo kroz zaposlenje u turističkim djelatnostima.

Europske regije imaju mogućnost koristiti sredstava iz EU proračuna koja su namijenjena za razvoj turističkih aktivnosti, a njihov udio u podršci malom i srednjem poduzetništvu iz sektora turizma ima kao cilj proizvesti znatan doprinos u postizanju ciljeva EU strategije 2020.

Nakon Baltičke i Dunavske, Jadransko-Jonska makroregionalna strategija bit će predstavljena javnosti tijekom 2014. godine. Upravo u tom kontekstu, svaka regija u Europi ima važnu ulogu u pokretanju, razvijanju i promicanju turističkih proizvoda i usluga.

Izvor: www.istra-istra.hr