Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o upućivanju nacrta prijedloga Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske na javnu raspravu. Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) nacrta prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Strateške studije, održava se od 13. lipnja do 12. srpnja 2014. godine.

Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Programa.

Također, javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede, I. kat, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s početkom u 10:00 sati. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici izrađivača Strateške studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

Program ruralnog razvoja i Stratešku studiju možete pronaći ovdje!

Izvor: mps.hr