Upitnik za izradu poslovnog plana/investicijske studije

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Točan naziv poduzeća i kontakt (MB, OIB, sjedište, vlasnik)

Vrijednost investicije - odvojiti vlastita sredstva i kredit
(Kredit u kn/Valstita sredstva u kn/Ukupno)

Lokacija projekta (adresa):

Opis dosadašnjeg poslovanja (ukratko):

Opis poslovanja u projektu (kako će se upotrijebiti dobivena sredstva, s čime će se Investitor baviti)

Kako će biti organizirana prodaja? Tko će prodavati i kojim kanalima prodaje?

Tko su najvažniji dobavljači i što se od njih nabavlja?

Prihod po godinama (broj usluga x količina usluge x cijena), ukratko obrazložiti

Troškovi po godinama (sirovina i materijal, bruto plaće, režije, energija, gorivo, ostalo...)

Zaposleni (trenutno zaposleni, novozaposleni realizacijom projekta, nazivi radnih mjesta, stručna sprema, bruto plaća po svakom radnom mjestu)

Struktura investicije - specificirati u što će se uložiti tražena sredstva
(Opis ulaganja (npr. kupnja stroja) / Iznos / Kredit ili vl. sredstva)

Dinamika ulaganja (kojom dinamikom će se projekt financirati)

Nabrojati faze projekta


Naknadno dostaviti:

  1. Račun dobiti i gubitka (zadnja poslovna godina)
  2. Bilancu (zadnja poslovna godina)
  3. Izvještaj o novčanim tijekovima (zadnja poslovna godina)
  4. Popis dugotrajne imovine i amortizaciju (zadnja poslovna godina)

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.