Povodom održavanja Sveučilišnih igara 2016. godine, u Zagrebu se planira realizacija 11 kapitalnih objekata. Osim obnovljenih i novih sportskih objekata, izgradit će se novi most, autobusni putnički terminal, rekonstruirati savski nasip, a dio novca potreban za sve kapitalne projekte Grad očekuje iz Europskih fondova, najavila je zamjenica gradonačelnika Sandra Švaljek. Švaljek ističe da bi se projekti nastojali realizirati i neovisno o Igrama koje su dobro došle kako bi se postavili čvrsti rokovi.

Osnovna ideja je, osim minimalnog uređenja sportskih objekata, napraviti objekte koji će pridonijeti većoj mobilnosti, povezivanju dijelova grada koji nisu bili ranije povezani te stvoriti nove prostore za rekreaciju. Većina projekata bit će na potezu između Save s južne strane, sa zapadne strane zapadnog kampusa odnosno Kineziološkog fakulteta i Savske ceste. Na listi planiranih objekata su i Dom sportova s podzemnom garažom za što je potrebno oko 550 milijuna kuna, te stadion Maksimir. Na južnom potezu grada u planu su rekonstrukcija krune Savskog nasipa i jug Savske ceste, gdje bi se izgradio intermodalni putnički terminal. Također, predviđena je denivelacija rotora u Remetincu, uređenje istočnog dijela parka Bundek i dogradnja Kineziološkog fakulteta.

Šarengradska ulica bi trebala u velikoj mjeri rasteretiti Savsku cestu, time što će preuzeti glavninu automobilskog prijevoza, dok bi javni prijevoz i biciklistički išao preko Savske. Također, izgradit će se pješačko-biciklistički most preko Save, od Jaruna do Arene.

Kako se radi o objektima s pozitivnim učincima na mobilnost, prilike za rekreaciju i turizam, velike su mogućnosti za financiranje iz strukturnih fondova EU-a, odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, smatra Švaljek. No, kako je do 2016. preostalo samo dvije godine, a još nema mogućnosti da se ti projekti kandidiraju za financiranje iz EU fondova, postoji vjerojatnost njihova financiranja sredstvima gradskog proračuna u prvoj fazi. Neki objekti će se moći završiti u potpunosti do Europskih sveučilišnih igara, a neki kada to bude moguće, nakon 2016. godine.

Ono što se čini mogućim i izvedivim su biciklistički most od Jaruna do Arene, tromostovlje na Savi, intermodalni putnički terminal, kruna Savskog nasipa. Sigurno je i da će se krenuti s radovima u Šarengradskoj ulici i na denivelaciji rotora, najavila je. I Maksimirski stadion je na popisu projekata koji se žele dovršiti do 2016., ali je za njega nešto manja vjerojatnost za financiranje sredstvima EU-a.

Švaljek kaže da će se izdvojiti onoliko novca koliko će proračun moći podnijeti, no konačnu brojku još nije moguće procijeniti.

Izvor: poslovni.hr

Fotografija: Google images